Pengenalan

Objektif
  • Menerapkan kemahiran insaniah di kalangan mahasiswa UMK.
  • Menyuburkan potensi diri mahasiswa sama ada dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor.
  • Menjadikan aktiviti ko-kurikulum sebagai pelengkap kepada kitaran social semasa berada di university mahupun setelah bergraduat.
  • Membimbing para pelajar berdikari dan mempunyai ciri kepimpinan serta semangat keyakinan diri.
  • Menjadikan aktiviti ko-kurikulum sebagai satu kaedah untuk pelajar berinteraksi dan integrasi antara etnik.
  • Menerapkan budaya dan gaya hidup sihat. 
Skim Penilaian
a.  Kemahiran Teknikal - 40%
b.  Kemahiran Insaniah
  • Projek - 20%
  • Kehadiran - 10%
  • Pembentangan - 10%
c.  Buku Log - 20%
     JUMLAH : 100%

Kehadiran
Pelajar mesti hadir tidak kurang 80% masa pertemuan yang ditentukan untuk melayakkan pelajar menduduki peperiksaan akhir. Bagi matapelajaran yang tiada peperiksaan akhir, markah kerja kursus dibatalkan keseluruhan dan dikehendaki mengambil semula pada semester akan datang.